РЕАЛНАТА ПРОЦЕНА НА ИМОT ВИ ДАВА СИГУРНОСТ

БРЗА, ЕФИКАСНА И КВАЛИТЕТНА ПРОЦЕНА НА ИМОТ

КОИ СМЕ И ШТО РАБОТИМЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕФЕКТИВНО

Друштвото за процена и консултантски услуги „Прима Тим ДОО Охрид“ е формиранo во август 2014 година. Како основачи на друштвото се Димитар Групчев, Дарко Апостоловски и Ѓорѓи Медароски, поранешни и сегашни колеги со повеќегодишно искуство во Банкарскиот сектор

КОИ СЕ НАШИТЕ УСЛУГИ

  • Процена од областа на недвижен имот
  • Процена од областа на транспортни средства
  • Процена од областа на земјоделие
  • Посредување за процени од останатите области на процена
  • Консултантски услуги
  • Посредување при продажба/изнајмување на имот