Компанијата има богато портфолио на успешно завршени проекти во земјава.

Квалитетот на работата секогаш го препознаваат клиентите со кои Прима Тим ДОО има повеќегодишна соработка.

Финансиски сектор:

Извршители:

 • Гордана Џутеска – Охрид, Струга, Дебар
 • Станислав Тасески – Охрид, Струга, Дебар
 • Душан Филиповиќ – Охрид, Струга, Дебар
 • Зоран Димов – Скопје
 • Златко Пејовски - Скопје
 • Николче Диневски - Битола
 • Милица Николовска - Битола
 • Саветка Георгиева - Струмица
 • Снежана Маролова - Штип
 • Гордан Станковиќ - Скопје
 • Анѓелка Ефкоска - Скопје

Адвокати:

 • Адвокатско Друштво Мујоски – Охрид
 • Адвокатско Друштво Гоџо,Kичеец&Новаковски – Охрид
 • Адвокат Горан Николоски – Охрид
 • Адвокат Александар Карали – Охрид
 • Адвокат Љубен Ристески- Охрид
 • Адвокат Марија Ангелковска – Битола

Судови:

 • Основен Суд Охрид
 • Основен Суд Кичево
 • Основен Суд Струга
 • Основен Суд Битола

Компании: